سطوح تست نرم‌افزار: پله پله تست کنید!

سطوح تست نرم‌افزار: پله پله تست کنید!

در فرآیند تست نرم‌افزار، مجموعه‌ای از مراحل و فعالیت‌های مختلف تست تعریف می‌شوند که هر یک از آنها در یک سطح خاص بر روی تست، تمرکز دارد. تست نرم‌افزار عموما در چهار سطح مختلف صورت می‌گیرد که این چهار مرحله به صورت ترتیبی انجام می‌پذیرند و عبارتند از :

بیشتر بخوانید »